Header image  
Uw medische puzzels zijn aan mij toevertrouwd  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Motivatie

 

De motivatie om deze site op te zetten is divers. In de eerste plaats heeft de auteur in zijn dagelijks werk bij een grote zorgverzekeraar vastgesteld dat een overdaad aan informatie (Google) de verwarring doet toenemen. Ook- en misschien juist- bij mensen die over het algemeen best in staat zijn zich te orienteren. De focus raakt verloren. Omdat de auteur meerjarige ervaring heeft in de klinische geneeskunde kan hij ook hoofd- van bijzaken onderscheiden. Het is in deze fase niet de bedoeling om dossiers van voor naar achteren door te werken. Dan zal het antwoord een ontkenning moeten zijn. Het gaat om eenvoudige vraag en antwoord situaties van vrij algemene aard. Daarom is het ook niet nodig (zelfs ongewenst) om uitvoerig personalia te kennen. Tevens wordt een privacy probleem daarmee vermeden. Er is immers geen personen database. Evenmin is er een contractuele verplichting. Het businessmodel is gebaseerd op een bijdrage die de vraagsteller achteraf vaststelt. Op basis van (on)tevredenheid met het antwoord dat is ontvangen.Teleurstelling en claims worden daarmee eveneens vermeden. Uiteraard is de auteur BIG-geregistreerd en houdt zich aan gebruikelijkheids normen.

 
  Nanodoc